Kuna nese nanuk

8. února - 12. května je v galerii 8smička v Humpolci možno navštívit výstavu českých lettristů, nazvanou Kuna nese nanuk: Umění čtení umění