Michal Horáček

17. dubna pořádá Dům umění v Ústí nad Labem besedu Petra Honzejka s Michalem Horáčkem.