Mystika hygieny

17. května - 1. září je v Oblastní galerii v Liberci (bývalé městské lázně) možno navštívit mezinárodní výstavu, které se účastní András Czéfalvay, Juraj Gábor, Tomáš Roubal, Anetta Mona Chisa – Lucia Tkáčová a David Vojtuš a která představí roli těla, zdraví a hygieny ve vazbě na s tím spojenou estetiku v tvorbě současných umělců