Odvrácená tvář humoru

4. září - 25. října je v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem otevřena výstava Odvrácená tvář humoru: groteska, nadsázka a ironie v českém umění 2. poloviny 20. století ze sbírek GMU. Zastoupeni jsou mj. Karel Nepraš, Bedřich Dlouhý, Naděžda Plíšková, Zbyšek Sion, Jiří Anderle, Jaroslava Pešicová nebo František Štorek.