Otevřený prostor 24.-28.1. 2018: Cesty ke smysluplné práci

Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií, Katedrou environmentálních studií FSS  a Slušnou firmou zvou na seminář o cestách k smysluplné práci. Seminář bude probíhat ve formátu otevřený prostor (open space) – program vytvoříme společně na místě za pomoci facilitátora, všichni účastníci budou zároveň i lektoři. 

Budeme přemýšlet o tom, jak umožnit a ocenit smysluplnou práci v nejširším smyslu, hledat příklady dobré praxe a vytvářet prostor pro nové spolupráce a projekty. 

Seminář se koná 24.-28.1 2018 v Penzionu statek Široký důl u Poličky. Účastnický poplatek 2000-3000 Kč (podle vašich možností). Další informace najdete na www.thinktank.cz, tel. 603 863 351 (Nikola Fousková) nebo na emailu openspace@thinktank.cz. Termín přihlášek je do 31. 12. 2017, přihlašovací formulář  je na webu Trastu pro ekonomiku a společnost anebo zde