Pan Roubíček vypravuje

11. března se ve Winternitzově vile v Praze na Smíchově uskuteční večer židovských písní, anekdot a příběhů v podání Poetického divadla.