Petr Dub

9. března - 5. dubna je v Galerii města Třinec otevřena výstava Petra Duba, nazvaná Prostory mezi obrazy.