Pozvánka na náhradní členskou schůzi

Náhradní schůze družstva Kulturní noviny se koná v sobotu 17. dubna 2021 od 11:00 hodin na Skleněné louce, Kounicova 23, Brno.