Přichází jaro, už si holíš nohy?

27. března - 21. dubna je na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem možno navštívit výstavu Anny Niklové nazvanou Přichází jaro, už si holíš nohy?