Šrámkova Sobotka

29. června - 6. července se v Sobotce koná 63. ročník festivalu českého jazyka, řeči a literatury, který je poctou Fráňovi Šrámkovi.