Stanislav Kolíbal: Průniky

18. října v 18 hodin se v pražském knihkupectví ArtMap koná uvedení prvního svazku edice Ars Poetica / Hovory o umění. Je jím kniha Stanislava Kolíbala Průniky, kterou tvoří rozhovor Josefa Chuchmy se Stanislavem Kolíbalem a obrazová část koordinovaná s jednotlivými kapitolami interview.