Třešňové týdny

11. dubna v 17 hodin bude v krajské knihovně ve Zlíně číst Jaroslav Kovanda ze své nové prózy Třešňové týdny.