Velikonoční pašije

15., 16. a 20. dubna se v pražském Klementinu koná představení selské obchůzkové hry O slavném vzkříšení Páně,