Z rodinného alba

13. června - 8. září je v pražském letohrádku Hvězda otevřena výstava mapující historii česko-slovenského kulturního sbližování.