Za vraty

15. září se ve Vránově mlýně v Brně uskuteční otevřená výtvarná dílna a autorské čtení Hanele Palkové a Jakuba Kostelníka.