Zdenka Braunerová a deset mužů na paletě jejího života

21. listopadu - 24. února je v Galerii výtvarného umění v Hodoníně otevřena výstava představující život a dílo Zdenky Braunerové (1858-1934) a také osobností, které ovlivnily její tvorbu: H. S. Pinkase, F. Ženíška, J. Mařáka, A. Chittussiho, F. Bílka, J. Uprky, M. Jiránka, A. Hofbauera, J. Zrzavého a A. Rodina.