Zkušenost exilu

16. června - 29. října je v pražském Letohrádku Hvězda přístupná výstava na téma Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu. Součástí doprovodného programu jsou projekce československých filmů s ruskou účastí v kině Ponrepo: 22. 6. Carův kurýr, 23. 6. Plameny života, 26. 6. Takový je život, 27. 6. Tonka Šibenice, 28. 6. Výkřik do sibiřské noci, 30. 6. Černý plamen.