Změny a vize industriální architektury ve Zlíně 1989 – 2019

4. září - 10. listopadu je v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně k vidění výstava představující proměny baťovského areálu v uplynulých třiceti letech.