Znevýhodněné skupiny v provozu výtvarného umění a role institucí

8. září od pěti odpoledne se v přednáškovém sále B Baťova institutu ve Zlíně koná panelová diskuse o nevyváženosti zastoupení umělců a umělkyň na výstavách. Je příčinou nepoměru náhoda, stereotypy kurátorů nebo něco jiného? Existují i jiné skupiny, které umělecký provoz opomíjí nebo dokonce znevýhodňuje? Jakou roli v tom sehrávají nebo by měly sehrávat instituce? Účast v debatě přislíbili: umělkyně Sláva Sobotovičová, kurátor, teoretik a ředitel galerie Plato Marek Pokorný, kurátorka, teoretička a vysokoškolská pedagožka Beata Jablonská a hlavní kurátor Moravské galerie Ondřej Chrobák.