Martina Vohralíková

Martina Vohralíková, portrét

Vystudovala Český jazyk a literaturu a Obecnou jazykovědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Díky své korektorské práci se měla možnost důkladně seznámit s oblastí IT, osobních financí, farmacie, ekologické výchovy i distribuce zemního plynu a doplnit si znalosti z historie. V letech 2007–2009 pracovala jako korektorka v Literárních novinách. Dva roky učila dospělé, jak správně psát, a v budoucnu by se tomu chtěla věnovat ještě více. Červenou propiskou opravuje, kudy chodí, i když v poslední době už hlavně jen sedí u počítače.