Dominika Bayerová

Světlana Kopřivová, portrét

Studentka bohemistiky FF UP v Olomouci, redaktorka literárně-kulturního občasníku Lžička v šuplíku, neúnavná korektorka všeho, co přijde pod oko. Žije v Židlochovicích.