Tomáš Koloc

Obrázek nebo fotografie#16472

Narozen 27. 12. 1977 v Pardubicích. Pracoval jako učitel, knihovník, textař kreslených vtipů a písní, zubní bratříček, doplňovač svítidel a mléčných výrobků, nosič cukru a klavírů, vedoucí divadelního spolku, čeledín, au-pair, sanitář, bhakta, sekáč trávy, prodavač vánočních stromků, nábytku a zdravé výživy, festivalový, deníkový, časopisecký, rozhlasový a knižní redaktor, překladatel, a sociální terapeut těch, kdo potřebují naši pomoc.

Léčil se jako básník a prozaik.

Kontakt: tomas.koloc@centrum.cz, redakce@kulturni-noviny.cz