Jiří Guth

Jiří Guth, portrét

Ekolog a úředník. Původně studoval vegetaci mokřadů a vývoj využití krajiny, posléze v České republice, v Rumunsku a v Chorvatsku připravoval soustavu chráněných území Natura 2000. Věnoval se také rozvoji venkova a přednášel na vysokých školách v Praze a v Českých Budějovicích. Od roku 2018 opět pracuje na Ministerstvu životního prostředí, tentokrát v oblasti výzkumu a vývoje. Venkovan volbou, člen mnoha spolků a několika družstev.

Publicistická činnost: mj. Deník Referendum, !Argument, Krasec, Českokrumlovské listy

Kontakt: guth@kulturni-noviny.cz