Antonín Hošťálek: Vítr se vrací. Hovory se Zdeňkem Gábou

Obrázek nebo fotografie#6134

Zdeněk Gába (1939), zlínský rodák, který dlouhá léta žije a pracuje v Šumperku, profesí geolog, patří k výrazným a svérázným osobnostem současné Moravy. Pestrost jeho zájmů a aktivit, spolu se zemitým konzervatismem až demlovského typu, činí z něj zajímavého a dosud nepříliš doceněného autora v oblasti slovesné. Nedávno mu vyšla kniha Dlažební kostky (Kniha Zlín, 2011), zahrnující jak poezii, tak prózu. Navázala tak na básnickou sbírku Lítost (Vetus Via, 1997), která s velkým zpožděním uvedla na veřejnost Gábovu tvorbu z konce šedesátých let. Zdeněk Gába se nikdy nikam neprosazoval, jeho jméno je snad nejvíce známé z prací odborných i populárnějších týkajících se geologie a mineralogie. Přesto, nebo právě proto, ona zdrženlivost, myšlenková pečlivost i hutný a lakonický způsob vyjadřování dělají z Gáby nakonec výrazného autora a glosátora v různých oblastech – počínaje uměním či vědou a konče společností a politikou. Do poslední oblasti Gába taktéž zasáhl jako přímý účastník snah o obnovu moravskoslezského zemského uspořádání. Tato zkušenost mu umožňuje vidět politické dění počátku devadesátých let jinak než „vítěznou“ optikou restaurátorů kapitalismu. Stejně tak jeho distance jako vědce od provozu velkých výzkumných center a od existenčního boje mu umožňuje uvažovat o vědě principielně a s nadhledem.

Drobná kniha je rozsahem skromná a i přes místy jistou strojenost ve vedení rozhovoru obsahuje velmi silné pasáže, jakoby tesané do kamene, jímž se Zdeněk Gába celý život zabýval.

Antonín Hošťálek: Vítr se vrací. Hovory se Zdeňkem Gábou
Moravskoslezský kruh 2012, 76 stran, vydání první.