Hmota světla

Milivoj Husák

Ačkoliv tak činí na půdě, konkrétně v Místogalerii na Skleněné louce, obrací se kreslíř, malíř, sochař a scénograf Milivoj Husák k základům. K základům naší existence. Když vzývá temnotu, zemi, světlo a oheň pojmenovává naší skutečnost skrze archetypy - významy, které si jako lidské společenství neseme a předáváme po tisíce let. Je na každém z diváků, jestli si kontrast vysvětlí spíše jako tvořivou polaritu nebo křesťanský dualismus. Petr Štědroň o Husákových dílech píše: "Dalším okruhem je myšlenka světla v temnotách. Svitem v Husákových obrazech je noc, a noc je přeci vejcem světla. Světlo je zrodem, po temnotách života se vracíme ke světlu smrti. Husáka přitahuje neohraničitelnost - ať už v nekonečnu smrti, nebo jako cyklický, geometrický tvar." Milivoj Husák se narodil v roce 1950 v Turnově, po studiích na brněnské SUPŠ navštěvoval dva roky Akademii výtvarných umění v Praze. Jakožto brilantní kreslíř dosáhl v minulosti několika ocenění; na Evropském bienále kresby v Plzni, či ve Světové galerii kresby ve Skopje v Makedonii. Jako scénograf je spojen s Divadlem Husa na provázku. V posledních letech se věnuje také malbě. Obsah Husákových děl prolíná do formy obrazu, do struktury a způsobu práce s materiálem, s hmotou, skrze niž je možno hovořit o světle. "Pravdivostní obsah těchto obrazů lze získat pouze filosofickou reflexí, dílo se tedy spolu se smysly obraci na vysvětlující rozum. Tyto Husákovy obrazy jsou značně minimalistické. Známe jeho dřívější precizní kresby, hry s perspektivou, výjevy naplněné ubíhajícím prostorem a také anatomickou dokonalost jeho figur. Milivoj Husák se ale už dávno obrátil jinam. Dokonalost, která je dosažitelná v oblasti techné a která mu nebyla cizí, však není nutně kvalitou tam, kde jde o vznešený pocit."

Více viz:  www.mistogalerie.cz/75_husak.html

Temnoto, země, světlo, ohni! Místogalerie, Skleněná louka, Brno, 7. prosince 2012 - 12. ledna 2013