Lala

Obrázek nebo fotografie#17559

Hlavním tématem románu Lala je relativita pojmů jako paměť, komunikace a tradice. Vypravěčem je mladý, ambiciózní a lehce přemoudřelý spisovatel, který se snaží důkladně popsat historii své rodiny a vytěžit vzpomínky své babičky: jenže ta toho s rostoucím věkem stále více zapomíná a ze všeho nejdůležitější se pro ni stávají detaily jako oblíbená jídla, porcelán a šperky. V knize defiluje nekonečný zástup bizarních postav, v nichž se zapisovatel nedokáže zorientovat a všechny tragédie dvacátého století se mu pod rukama mění v hrabalovsky absurdní historky.

Je zajímavé, jak si naše civilizace, založená na systematické kumulaci čehokoli, neví rady právě s historickou pamětí. Zkušenosti a zážitky časem ztrácejí cenu, protože jednotlivé generace si navzájem nerozumějí: i když hovoří stejným jazykem, význam slov je pro každého jiný. Mění se i instinkty, autor se zamýšlí například nad tím, zda bychom si my, co jsme válku nezažili, dokázali rychle sbalit ty nejnutnější věci, jako to zcela samozřejmě uměla generace jeho babičky.

Při četbě Dehnelovy knihy si uvědomíte, jak často jsou pro nás polské reálie exotické až k nesrozumitelnosti. A nápadné je také to, že všichni vypravěčovi předkové patřili k „lepším lidem“, vesměs jsou to umělci, podnikatelé nebo státní radové. Tato samozřejmá příslušnost k dědičné elitě však také s sebou nesla stejně samozřejmě závazek velkorysosti, štědrosti, nutnosti stát na stráži lidskosti a spravedlnosti bez ohledu na osobní oběti. Můžeme v tom vidět jistou literární stylizaci, zapadající do poněkud pohádkového ladění celé knihy, ale stejně si při četbě mnohokrát uvědomíme, jak zoufale tento typ elit současné střední Evropě chybí.

V promluvách babičky Laly ožívá meziválečné Polsko s otřesnými sociálními rozdíly a středověkým antisemitismem přijímaným jako naprostá samozřejmost, pak hrůzy německé okupace a po ní vulgární rovnostářství komunistického režimu. Nad kapitolami ze školního dějepisu však převládá rodinná mytologie, která čím je propracovanější, tím víc je cizím lidem nesdělitelná: „Všechno jsou to věci po zemřelých; patří do ohromného společenství osiřelých předmětů – asi není důležité, kdo je za jejich sirobu vinen… Jsou passé, stejně jako celý její život; k čemu by bylo křečovitě se držet dat a faktů?“

Vesnička Lisov s rodinným statkem je idealizované místo žijící mimo historii, něco mezi Macondem, Oblomovkou a Třeskoprsky. Lalin svět, to byla noblesa, hodiny hudby a francouzštiny, okázalý intelektuální liberalismus – ale také neuvěřitelné množství pošetilostí a přízemních klepů. A jak se zapisovatel snaží v tom téměř až automatickém textu vyznat, začíná chápat, že ta snaha oddělit zrno od plev vypovídá především o něm samém. Postupem času i ten nezdárný vnuk, který útržky historických fakt prokládá vtipy sitcomové úrovně, jako je záměna pinakotéky s pinakoladou, v sobě nachází trpělivost a začíná chápat, jak problematické je soudit minulost. Původně zamýšlená velká historická freska tedy nevznikla, ale podařilo se pochopit cosi o sobě a o svém místě v rodinné tradici.

 

Jacek Dehnel: Lala. Přeložil Michal Alexa. Větrné mlýny, Brno2015, 420 stran.