Ona místa

Kniha Pavla Zajíce. Foto lfsh.webnode.cz

Ve spolupráci nakladatelství Šimon Ryšavý a Kruhu přátel umění města Kunštát vychází jako první svazek edice Literární soutěže Františka Halase pro začínající autory básnický debut Pavla Zajíce, laureáta této soutěže z roku 2012. Knížka, nazvaná Ona místa, je ukotvena v prostředí autorova rodného Dačicka. Zajícova poezie je založena na důvěrných vztazích k lidem a místům, jeho úsporné verše svět teprve ohledávají, s lehce pobaveným údivem, nesnaží se věci soudit a nelibují si v okázalých gestech. Autor píše jen o věcech, které osobně zná: les, rybník, mlýn, jeho svět je rytmizován střídáním ročních období. Není to ovšem žádná staromilská idyla, v básních zaznívá vždy i cosi znepokojivého, co autor jen letmo načrtne a zbytek nechává na čtenářově fantazii. Atmosféru sbírky dotvářejí ilustrace Markéty Hájkové s motivem běžícího zajíce, minimalistické a zároveň lehce dadaistické.


/konec léta/


Nežiji zde poeticky,

na tyto věci nemyslím.


Jednou přišla studentka

nakreslit ten pohled od nás z okna.

Byla tu asi den.


Obraz jsem neviděl,

nesměl jsem.

.
.

Pavel Zajíc: Ona místa.Nakladatelství Šimon Ryšavý, Brno 2013. Ilustrace Markéta Hájková, 52 stran.