Čtrnáctideník Kulturní noviny

7. číslo pondělí 30. 3. 2020

Téma Domov,Kultura

Umění pod rouškou

Socha Karla Marxe v Saské Kamenici (někdejším Karl-Marx-Stadtu) v těchto dnech...

Co Čech, to muzikant, ale dnes, co muzikant, to šička! V zavřených galeriích a divadlech se šijí roušky – pro nemocnice, domovy důchodců, bezdomovce… Neptali jsme se, jak se šije, ale žije umělcům teď a s jakými vyhlídkami?

Přes vlnu strachu z epidemie i obavy, jestli větší kroky od svobody k bezpečí nezdomácní i poté, co už v bezpečí budeme, se naše společnost projevila nečekanou mírou solidarity. Pod rouškou celostátní dobrovolnické harmonie však víří závažné problém ... více »

Společnost a politika Domov

Dobré koronazprávy

Titulek z deníku El País o české pomoci Španělsku.

Redakční výbor zpráv a informací, které přinášejí návody i naději.

ČVUT vyvinulo respirátor nejvyšší kvality na 3D tiskárně, filtr prý vydrží i týden. Vyrobí jich až 10 tisíc za den. České vysoké učení technické zahajuje spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ohledně dodávky nových respirátorů nejvyšší třídy do f ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura

Unikátní kniha je na světě. Můžete ji mít!

obálka sborníku

Antologie z textů autorů Kulturních novin (2009–2018) s názvem „Člověk a jeho svět“ je hotova. V konečném výběru je zastoupeno 24 autorů, jejichž texty uspořádal Jiří Plocek na 300 stranách do několika kapitol (Člověk a kultura, Člověk a dějiny, Osobnosti, Fejetony a povídky, Družstvo a média atd.). Cílem bylo vytvořit bilanční dokument první dekády existence novin s nadčasovým poselstvím, a především zajímavým čtením.

Tuto unikátní publikaci může získat každý, kdo naše médium podpoří do budoucna (podmínky viz níže). Do běžné distribuce zatím nemíří. Takže neváhejte! Knihu rozesíláme také těm, kteří její vydání podpořili v roce 2018. Pokud ji někdo z tohoto okruhu ... více »

Společnost a politika Zahraničí,Věda

Jaderné sny Friedricha Merze

Foto Markus Schreiber, AP

Kandidát na předsedu CDU doporučuje jako odpověď na klimatickou krizi duální fluidní reaktor. Největšími fanoušky tohoto reaktoru jsou AfD a popírači klimatické změny.

Pro Friedricha Merze je ekologie a klimatická krize velmi důležitá, jak sám tvrdí. „Z mého hlediska je to nyní kromě otázek války a míru politické téma číslo jedna“, řekl tento politik Křesťanskodemokratické unie Německa (CDU) počátkem března časopi ... více »

Společnost a politika Věda

Vzpoura proti zkáze

Jeremy Brecher. Foto archiv

Ke knize Jeremyho Brechera o perspektivách klimatického hnutí.

Klimatická krize byla zásadním tématem uplynulého roku, což se jasně ukázalo během novoročních projevů nejvyšších tuzemských ústavních představitelů. Nejen z nich je patrné, že klimatický rozvrat se stal politickým tématem a rozhořela se o něm spole ... více »

Společnost a politika Domov,Ekonomika

České družstevnictví v současnosti

Obrázek nebo fotografie#27630

Po více než dvou letech se cyklus článků o historii družstevnictví s důrazem na území České republiky chýlí k závěru. Zde je stručný přehled českého družstevnictví v současné době.

Zastřešujícím orgánem českého a moravského družstevnictví je Družstevní Asociace České republiky – DA ČR , která ve své činnosti navazuje na tradice českého družstevního hnutí. Je zájmovým sdružením právnických osob k projednávání a řešení společný ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura

Mamutě a baleríni

Mamut v brněnském pavilonu Anthropos. Foto Wikimedia Commons

Mamutí jezero environmentálních ochotníků ze souboru VERDIS nezklamalo – bylo aktuální, vtipné, poučné, angažované a s gejzírem divadelních nápadů.

 

Jedním z počátků nové inscenace VERoničího Divadelního Souboru (dříve Akademického Insitního Divadelního Souboru, AIDS) je původně jednoduchý až laciný trampský, totiž pardon, folkový vtípek. Dojemnou baladu Pavla Žalmana Lohonky  Labutí křik  přete ... více »

Kultura a umění Kultura

Pohorská vesnice v globální vesnici

Obálka knihy. Foto Větrné mlýny

Kniha Po troškách Weroniky Gogolové přináší tragikomický obraz polského venkova v „období transformace“, viděného dětskýma očima.

Polská spisovatelka Weronika Gogolová napsala vzpomínkovou knihu již ve třiceti letech. To dá rozum, že nevznikla žádná monumentální epopej, ale poetické a lehce ironické vyprávění o světě vnímaném z dětské perspektivy, to jest z podhledu. Jak říká ... více »

Poezie Kultura

Cesto prázdná

Autor a interpret Rokotak.

Nynější karanténu prožívá i Horní Lužice, která, jsouc součástí spolkové země Sasko, prožívá nyní podobný režim jako Česká republika, zesílenou o to, že karanténa poprvé od druhé světové války zamezila jednomu ze dvou hlavních národních zvyků: slavnostní velikonoční jízdě na koních. A podobně jako český, i lužickosrbský lidový lyrik prožívanou zkušenost reflektuje – v tomto případě travestií známé lidové písně Hory módre.

Cesto prázdná, povědomá, Vysedávám tiše doma, O samotě po Lužici sedí vlastně všici. Bojí se Srb, ba i Němec, každý modlí se růženec, Koronavý aby smutek Do Prčic už utek. Sakra práce, zase zprávy, Komu virus sebral zdraví, Podle další nezbude moc a ... více »

Poezie Kultura

Plavba utopence

Théodore Géricault: Hlava utopeného muže (1819). Repro Saint Louis Art Museum

Každý správný Čech ví, že Karel Sabina (1813–1877) napsal libreto k Prodané nevěstě a četná udání na své kolegy. Méně už je bohužel známo jeho dílo prozaické (vězeňský román Oživené hroby, místy srovnatelný s Dostojevského Zápisky z mrtvého domu), filosofické (spis Duchovný komunismus), historické (práce o průkopnících českého divadla, vydaná německy), překladatelské (první český text Marseillaisy) a zejména básnické, z něhož pochází tato ukázka.

 

Ve vlnách se tiše jinoch plaví, dál a dále, jak se řeka vine; oblak nad ním vlaje popelavý, k zastávce hráz zelená mu kyne; jinoch ve vlnách se dále plaví. Oko jeho mrtvé, tvář je bledá; netáže se vod, kam jej zanesou; dravec na výsostech kořist hle ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: Chřipka - influenza

Chřipka na dobové karikatuře. Repro Wellcome Trust

Epidemie chřipky, který zasáhla velkou část Evropy v roce 1889, vedla lékaře Ferdinanda Pečírku k tomu, aby pro časopis Světozor shrnul poznatky tehdejší vědy o této chorobě.

…) Některé epidemické choroby váží se při šíření na dráhy obecné komunikace. Tak známo, že epidemie dýmějového moru zcela přesně krok za krokem sledovati se dají, any z východu nejprve do přístavních měst zavlečeny byly, odtud pak do středozemí kom ... více »

Fejeton Kultura

Klaatu barada nikto

Foto Tomáš Koloc.

Pár slov o naší době

Někteří lidé měli před touto zatáčkou výhodu bezpečného přístřeší. Na této Zemi jsou ale miliardy lidí s malou nebo žádnou zdravotní péčí, pro které je a zůstane většina běžných životních příhod v kategorii na hraně života a smrti. Jejich problémy n ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

únor 2020

Offformat Kultura

Výstava roku 2019

Berlínský Haus der Statistik. Foto archiv

Odpovědi umělců, teoretiků a kurátorů na otázku Kulturních novin, „Jakou výstavu roku 2019 považuješ za výjimečnou a z jakého důvodu?“ přibližují čtenáři jak mediálně zvučný program tuzemských či evropských center umění, tak třeba i bytovou výstavu nebo společný projekt umělců, biologů, techniků, programátorů a včel.

Jana Písaříková , teoretička, kurátorka Moravské galerie v Brně: Často přemýšlím o tom, zda umění může lidem měnit životy, myslím si, že jednotlivcům určitě ano, ale na společnost jako celek má v současné době jen minimální dopad, bohužel. Za rok 20 ... více »

Offformat Kultura

Odpovědnost umělce I

Josef Lada: Krmelec

Otvírák, tematický nástřel celoročního seriálu úvah o odpovědnosti umělce, který se bude na stránkách Kulturních novin objevovat pravidelně v číslech editovaných Petrem Kovářem. K tématu se vysloví teoretik a kurátor Jan Zálešák, umělec a spisovatel Marian Palla, dvojice spolupracujících umělkyň Barbora Zentková a Julia Gryboś, loňský vítěz Ceny Jindřicha Chalupeckého Andreas Gajdošík, šéfkurátor Moravské galerie v Brně Ondřej Chrobák, umělkyně a kurátorka Marta Fišerová Cwiklinski, umělec, performer a vysokoškolský pedagog Vladimír Havlík a snad i někdo další…

Ptal jsem se studentů střední umělecké školy, jakou má dnes umělec ve společnosti pozici. A jestli tato představa měla vliv na jejich rozhodnutí začít studovat umění. Nepřekvapivě se hovor většinou stočil k představám jejich rodičů a prarodičů, kteř ... více »

Offformat Kultura

Tereza Říčanová: Na padesát životů

Tereza Říčanová. Foto Jana Šašková.

Malířka, mlíkařka, matka pěti dětí a známá ilustrátorka Tereza Říčanová žije část svých padesáti životů na Vysočině na statku v Mezné u Pelhřimova. Péčí Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vyšla před Vánoci kniha rozhovorů s umělci „z Českomoravské povýšeniny“ s názvem Tam u šraňků bude přístaviště. Několik z nich postupně představíme i na stránkách Kulturních novin.

Masivní kuchyňský stůl, okénkem dovnitř proniká ostré jarní slunce. Naproti pec, ve které ševelí oheň. Tereza se usmívá, mhouří oči a s šibalským úsměvem očekává první otázku. Dávku odpovídajících emocí je třeba přimyslet i k jejím odpovědím. Během ... více »

Offformat Kultura

Když jsme si četli

Minh Thang Pham: Když jsme si četli. Foto archiv galerie.

„S otcem jsme měli dobrý vztah, ale nikdy jsme si moc nepovídali; já neumím dobře vietnamsky a on se zase nikdy nenaučil pořádně česky,“ říká Minh Thang Pham, který se aktuální výstavou v galerii OFF/FORMAT věnuje mezigeneračním vztahům na půdorysu střetu dvou odlišných kultur.

Videa a performance Minha Thanga Phama lze chápat i jako klíčovou dírku, která nám odhaluje útržky autorových osobních zkušeností, zážitků a úvah. Patří mezi ně například studium na pražských uměleckých školách, které tematizuje v humorně ironickém ... více »

Offformat Kultura

Nikdy nikde nikdo nic

Oľga Moravcová, diptych Nikdy nikde a Nikdo nic. Foto Andrea Uváčiková

Minimalistická grafika Oľgy Moravcové jako jemný, ale angažovaný komentář k fenoménu ženského holení. Autorka textu jej předkládá v rámci širší úvahy o vnucených konstruktech našeho chování a nemožnosti skutečného poznání věci ve stínové komunikaci slov.

„Nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neb nikdy nikdo neví, co se může státi,“ zpívá se v písni Voskovce, Wericha a Ježka z roku 1931. Aktuálnost téhle existenciální pravdy nám připomíná výstava Oľgy Moravcové s názvem Nikdy nikde nikdo nic. Ro ... více »

Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

únor 2020

Poiésis Kultura

Přečteno

Obrázek nebo fotografie#27259

,.

Při charakteristice básnické sbírky Penumbra Štěpána Noska (Argo jako 4. svazek v edici čp, 2019) se nelze vyhnout vysvětlením významů titulního slova, tak jak je uvádí autor: polostín; světlejší část sluneční skvrny; přechod mezi stínem a plným ... více »

Poiésis Kultura

ANNA SEDLMAJEROVÁ: ZATLOUCT NOW!!!

usnul na tácku vytrženém z kontextu / s větou obtisknutou na tváři

Nálada je určující… Básně Anny Sedlmajerové mají náladu rozzlobenou, expresivní. Sáhneš-li na skočec, nediv se důsledkům. A vůbec, hrozí tu leccos: mráz, trhliny ve sklovině, démoni ukrytí v sedačkách českých drah i kobří bohyně. Nezvladatelná ener ... více »