Kdyby se Ježíš narodil roku 1932

Údajné místo Ježíšova narození. Foto De.Molai

Karel Čapek

(24. 12. 1932)


Praha, Brno, Ostrava,
Bratislava, haló!
Do města i dědiny
neseme vám noviny,
co se právě stalo.


Do té chvíle došly nás
zatím tyto zprávy:
že se právě v Betlémě
na slámě a na seně
narodil synek zdravý.


Na místo se nejprve
dostavili spolem,
jsouce delegováni
k slavnostnímu vítání,
osel s jedním volem.


Konec jejich řečnění
nebude tak hnedka;
slavnostní ty proslovy
volovy i oslovy
dodá tisku Četka.


Pastýři se o závod
sbíhají v tom sněhu;
pan redaktor Laufer vám
vbrzku bude hlásit sám,
kdo má rekord v běhu.


V Betlémě se vytýká 
prudce magistrátu,
že prý ještě nechali
chlév tak věkem zchátralý
pro ostudu stát tu.


Po obci teď hemží se
samý kameraman,
je tam velký rozruch, an
právě má být filmován
vjezd tří králů*). Amen.


*) V mnoha zvláštních vydáních
– budiž o tom zmínka –
vyšla řada úvodníků
o návštěvě panovníků.
Dítě nic. Jen spinká.


Jde o vážné jednání,
jaká, záhy zvíme;
putování k miminku
dalo prý jen záminku –
Dítě nic – jen dříme.


Karel Čapek: Drobty pod stolem. Československý spisovatel, Praha 1975.