Na cestě k rekonstrukci státu

Poslanec Ivan Pilný. Foto www.menstyle.cz

Iniciativa Rekonstrukce státu ohlásila významný pokrok v přijímání ozdravných zákonů. Informuje též o potížích, které provázejí přijímání návrhů těchto zákonů. Ruku v ruce s těmito snahami jde iniciativa senátora Michálka v oblasti zákona o svobodném přístupu k informacím.

Ze stránek www.rekonstrukcestatu.cz vyjímáme následující informace z druhé poloviny května. Mezititulky jsou redakční.

1. Důležitá novela ústavy o pravomocech NKÚ

Sto šedesát pět poslanců, kteří se před volbami zavázali k zákonům z agendy Rekonstrukce státu, dostali poprvé šanci svůj závazek naplnit. Sněmovna dnes ve třetím čtení schválila novelu ústavy, která rozšíří působnost Nejvyššího kontrolního úřadu na obce, kraje a státem vlastněné firmy. Z těch poslanců, kteří se k podpoře rozšíření pravomocí zavázali, hlasoval proti novele jeden zákonodárce za ODS. Jedná se o první schválený rekonstrukční zákon této Sněmovny.

"Rozšíření pravomocí NKÚ na státní a obecní firmy není žádný drobný detail, těmito firmami proteče 600 miliard ročně, tedy mnohem více než skrze rozpočty všech obcí a krajů. I když nezávislá kontrola je jen nutné minimum pro začátek jejich zprůhlednění," říká Martin Fadrný, právník společnosti Frank Bold a odborný mluvčí Rekonstrukce státu pro tento zákon. Zprávy BIS opakovaně upozorňují, že právě v politiky ovládaných firmách dochází k "systematickému obohacování" a propojování politiky se zájmy podnikatelských skupin.

"Působení nezávislé kontroly NKÚ také na místní samosprávy a státní či obecní firmy zvýší tlak na odpovědné a hospodárné nakládání s veškerým veřejným majetkem ve prospěch občanů. Naše země by se tímto aktem zařadila do skupiny států se standardními a osvědčenými nástroji veřejné kontroly," hodnotí vývoj Martin Kameník, předseda Oživení.

"Poslanci dokázali, že jsou schopni svoje sliby naplnit. Ti z ČSSD se také zavázali, že budou přesvědčovat svoje kolegy v Senátu, kteří minule novelu odmítli," říká Pavel Franc, programový ředitel organizace Frank Bold a jeden ze tří garantů Rekonstrukce státu.

Pokus o omezení důležité novely nevyšel

Při projednávání rozšíření pravomocí NKÚ na poslední chvíli měly být z novely ústavy státní firmy vyjmuty na základě pozměňovacího návrhu Ústavně-právního výboru. Ten ale Sněmovna nepřijala a naopak podpořila Rekonstrukcí doporučovaný pozměňovací návrh, který do Kontrolního výboru navrhl poslanec ČSSD Štěpán Stupčuk. Tímto pozměňovacím návrhem se řeší limity původního návrhu, na které poukazoval prezident NKÚ Miloslav Kala. Podle informací Rekonstrukce státu tento návrh prezident NKÚ podpořil.

Zamítne Senát novelu jako vloni? Test pro senátory ČSSD

Novela ústavy se bude v Senátu projednávat až do podzimu, kdy ze Sněmovny připutuje také novela prováděcího zákona. Senát pak bude o obou novelách hlasovat najednou. Tím se vyjde vstříc senátorům, kterým před dvěma roky vadilo, že kvůli prováděcímu zákonu musí i novelu ústavy projednat ve lhůtě 30 dnů, ačkoli na novelizaci ústavy žádnou lhůtu nemají. Návrhy tehdy neschválili.

Právě podpora Senátu je při novelizaci ústavy zásadní - pro musí být 49 z 81 senátorů a Sněmovna nemůže Senát přehlasovat.

"Senátoři ČSSD zatím nijak nenaznačili, že by svůj negativní postoj k rozšíření působnosti NKÚ na kraje a obce změnili, nicméně poslanec Stupčuk z ČSSD prohlásil, že je připraven plnou šíři kontroly hájit i na půdě Senátu," dodává Josef Karlický, právník Frank Bold.

Analýza organizace Frank Bold již v roce 2011 zjistila, že nezávislá kontrola je v ČR slabší než v okolních státech, a pomohla poslancům novelu připravit. Od té doby nevládní organizace přesvědčovaly poslance a odborníky a organizovaly jednání o tématu. Po volbách přesvědčily 75 poslanců, aby zákon znovu načetli do Sněmovny po jeho odmítnutí Senátem v roce 2013.

2. Paradoxy poslance Pilného: Předkladatel zamítá vlastní návrh

Rekonstrukce státu spolu s osobnostmi veřejného života zaslala otevřený dopis poslanci Ivanu Pilnému, který 21. května odmítl návrh zákona o registru smluv, jehož je sám předkladatelem. Jeho návrh usnesení, aby Sněmovna zákon neprojednala a nechala vládou zpracovat jiný návrh, včera přijal hospodářský výbor hlasy poslanců ANO, ODS, ČSSD a KSČM.

K otevřenému dopisu, který iniciovala Rekonstrukce státu, se připojili mimo jiné politoložka Vladimíra Dvořáková, šéf dozorčí rady podniku Lesy ČR ekonom Miroslav Zámečník nebo podnikatel Radim Jančura. Otevřený dopis se všemi signatáři naleznete na www.panepilnybudelip.cz, kde se mohou připojit i jednotliví občané a žádat po poslanci Pilném vysvětlení.

"Poslanec Pilný, který potápí zákon o zveřejňování smluv na internetu, je sám jedním ze 75 poslanců, kteří zákon předložili. Teď v nebývalé míře podléhá lobbistickým tlakům. Nepředkládá konkrétní argumenty, pouze odkazuje na jakési dopisy a sdělení. V absolutním rozporu s volebním programem ANO postupuje politikářsky a kuloárově. K odmítnutí svého vlastního návrhu, který byl navíc volební prioritou jeho hnutí, by musel mít velmi závažné argumenty. Právě ty po něm v otevřeném dopise požadujeme," řekl Oldřich Kužílek, autor zákona o svobodném přístupu k informacím a mluvčí Rekonstrukce státu pro zákon o registru smluv.

"Lhůtu na projednání si poslanci prodloužili ze standardních 60 na 90 dní, o 30 dní ji přetáhli a nyní chtějí vše odpískat. Slovenská vláda Ivety Radičové připravila a schválila tento zákon po volbách za 3 měsíce. Jestli zákon nebude příští pátek schválen Ústavně-právním výborem a v červnu Sněmovnou, bude jisté, že se od doby minulé Sněmovny mnoho nezměnilo," řekl ředitel Transparency International David Ondráčka.

"Pan Pilný se s námi od března odmítá sejít kvůli vytíženosti, odmítl dokonce i návrh uspořádat před jednáním výboru kulatý stůl se zástupci státních firem, právníky a ekonomy, kde by byl prostor vše vyjasnit. Zdá se ovšem, že na setkání s odpůrci zákona si čas našel. Proto pana Pilného i další poslance zároveň žádáme, aby zveřejnili všechny lobbistické kontakty v souvislosti s tímto zákonem. S kým se sešli a jaká stanoviska obdrželi - aby na ně mohla odborná veřejnost reagovat. Sami zveřejňujeme, s kým jsme kvůli registru smluv jednali," řekl Jiří Boudal, koordinátor projektu Rekonstrukce státu.

3. Návrhy na zlepšení vymahatelnosti práva na informace

Následující text je tiskovou zprávou z prezentace senátora Libora Michálka ze dne 16. května:

Novela má za cíl zlepšit vymahatelnost práva na informace a změnit stávající stav, kdy se žadatelé o informace často k informacím nedostanou vůbec, nebo až po několika letech.

Hlavní problémy, které stávající úpravu svobodného přístupu k informacím zatěžují, jsou následující:

- administrativní ping pong

- obstrukce a nepřiměřené průtahy

- zátěž pro soudy

- chybí podpora otevřených dat

- úřady nemají metodickou podporu

- chybějí sankce vůči institucím, které postupují nezákonně.

Libor Michálek k návrhu novely říká: "Občan má mít vymahatelné právo na informace, nikoli právo se o ně soudit."

Jakub Michálek, odborník Pirátů na svobodný přístup k informacím, doplňuje: "Piráti se dlouhou dobu domáhají seznamu dluhů zaplacených Českou konsolidační agenturou z veřejných peněz, zveřejnění skutečných autorů Klausovy amnestie, nebo informací o mimořádných odměnách úředníků podezřelých z korupce. Novela tedy vychází i z našich zkušeností, že když úřad nechce, tak se k informacím nedostanete."

Oldřich Kužílek, autor novely, nastínil možná řešení stávajícího stavu:

- posílení institutu informačního příkazu

- zavedení účinných sankcí

- zřízení nezávislého infokomisaře

- posuzování kverulačních žádostí nadřízeným orgánem.

"V přístupu k informacím už nepomůžou kosmetické úpravy, je nutná hlubší změna. Informační komisař, který by pomáhal úřadům, žadatelům a vytvářel kulturu otevřenosti. Je to standardní, v zahraničí běžné opatření a ve finále peníze ušetří," uzavírá Oldřich Kužílek, autor novely, poradce pro otevřenost veřejné správy.