Továrna na Absolutno aneb svět skrze pohled filmových dokumentů

Foto www.dokument-festival.cz Obrázek nebo fotografie#12437

„Továrna je pro nás mnohovrstevnatou metaforou dnešního světa i znakem, který ukazuje, jak se naše společnost za posledních 120 let proměnila,“ rozvíjí záměr letošní koncepce ředitel festivalu Marek Hovorka. „V důsledku ekonomické krize i globalizace bylo mnoho fabrik po celém světě zavřeno, zatímco jiné tovární haly se často v jejich těsném sousedství stavějí na zelené louce. Hodiny dějepisu, kde se vyučuje o stěhování národů, můžeme doplnit o kapitoly o stěhování továrních budov i celých průmyslových odvětví, stejně jako o vytváření nových oborů a budování nových továrních hal. Takový pohled o naší současnosti vypoví víc než vnímání světa přes národní hranice. Navíc byl-li konec Rakousko-Uherska dobou zakládání muzeí a období první republiky budováním škol, jsou znakem dnešní doby právě nově projektované tovární haly, skladiště a nákupní centra. Skutečnost, že majitel zmíněné továrny již nebydlí naproti ní či ve stejné zemi, ale často ve vzdálenosti tisíců kilometrů nebo přímo kdesi v daňových rájích, je zajímavým fenoménem, který proměňuje jeho vztah k vlastním zaměstnancům i roli vlastní firmy v daném místě.“

Kdysi skromná přehlídka snoubící se s „laboratorním výzkumem“ doby a lidí v ní (uvězněných, či svobodných) letos dospěje do úctyhodných čísel. Plnoletost festivalová se z manufaktury počátků rozmnožila v takřka 3000 přihlášených filmů, z nichž je přímo do říjnového šestidenního programu zařazeno něco přes 200 filmů ze 42 zemí, z toho čtvrtina bude uvedena v premiéře.

Továrna na Absolutno – coby největší festival autorského dokumentárního filmu ve střední a východní Evropě – zachytí citlivé portréty, ukáže kritické či melancholické pohledy na dějiny i současnost, metaforicky vylíčí zpřetrhané mezilidské vazby, podívá se zblízka na tzv. dobře míněný aktivismus, v konfrontaci s realitou bude vyprávět esejisticky, dramaticky, ale i komediálně, tradiční hodnoty vystaví útokům „skandálního“ (post)modernismu. Časosběry, tedy snaha o „objektivnost“, se budou střídat s poetickým režisérským umem, tedy subjektivností. Transformované skici budou nahrazovány pábitelskými zkazkami protkanými fascinujícími obrazy. Prostřednictvím naaranžovaných, nahodilých i bytostně pedantsky vystrojených scénářů diváci protrhnou plátna klamů, díky vyprecizované skutečnosti zapomenou na lži, ocitnou se v hájemství artefaktů a faktů, parafrází nebo autentických záběrů, záznamů archivního charakteru i pokroucených charakterů. Nebudou hovořit toliko slova, byť výpovědi budou též důležité, ale i zvuk dokumentu. Ukotvit v rezonanci se bude muset divák sám, anebo opře žebřík o nebe v diskusích v kinosálech, v kavárnách či při doprovodném programu. Bude to meditativní zážitek.

MFDF Ji.hlava promítne psychologické sondy, osobní příběhy, politické šarvátky, extrémní i obyčejné črty, intenzivní hypnózy i kontemplativně subtilní deníky. Festival vytvoří optimální týdenní laboratorní podmínky pro experimenty na pomezí běžné reality. Továrna na Absolutno je svérázným mikrokosmem.

Letošní ročník akcentuje nezávislý film, o čemž svědčí nejen dramaturgie, ale i pozvaní hosté, kteří účastníkům při osobních prezentacích zprostředkují svou autorskou poetiku a vidění světa. Příkladem mohou být Kidlat Tahimik, zakladatel filipínské nezávislé kinematografie, španělský režisér Albert Serra či mezinárodně oceňovaný čínský režisér Wang Bing. V rámci festivalu bude udělena celá řada ocenění, jako Cena za nejlepší světový dokumentární film, Cena za nejlepší dokumentární film střední a východní Evropy či Cena pro nejlepší český dokumentární film. Dojde i na ocenění pro debuty či dlouhodobý přínos ke světové kinematografii. 

 

18. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava, Jihlava, 23.–28. října 2014. Více informací o programu najdete na http://www.dokument-festival.cz/program/sections.