Jarmila Klimešová

Rafael Santi_Svatý Jiří bojující s drakem,1505, 262 x 300 cm

Veršovaná báje o opatovické borovici, která právě nyní soutěží v anketě Evropský strom roku 2015 a o níž píšeme v rubrice Téma tohoto čísla, z pera místní paní učitelky ve výslužbě.

Báje o borovici v zámeckém parku

Vítěz dobra nad zlem

V parku u cestičky
pětihlavý drak
místo na kytičky
zíral do oblak.

Ale že byl tuze líný,
chvíli zdřímnul pak,
nevzbudil ho ani
vystrašený pták.

Jede kolem rytíř Jiří,
chrabrý moci pán.
Saň se vzbudí, zlostně zuří,
rozevře naň chřtán.

Pak se na Jiříka
v sedle koně sápe,
koník zanaříká,
z boků krev mu kape.

Rytíř kopí zvedne,
míří, přesně míří –
ve vteřině jedné
saň má hlavy čtyři.

Druhá, třetí …, pátá –
drak zatíná drápy,
šlehá plameny,
svým potem je zkrápí
rytíř znavený.

Náhle ohně zhasnou
(sani došly síly),
v strom s korunou krásnou
vráz se proměnily.

Borovice s pěti údy
– na nich čerstvá rána –
pramen sytě rudý
olizuje vrána.

Tak se dělo podle báje,
jež se zachovala.
Borovice mého kraje
symbolem se stala.

Zastav se tu, bezejmenný,
potěšíš se rázem,
svatý Jiří usměje se
v chrámu nad oltářem.

 

Opatovické mládeži k jejímu svátku zveršovala Jarmila Klimešová uč. v. v.

Velké Opatovice 1. 6. 2014

(Báseň byla publikována ve Zpravodaji města Velké Opatovice – červenec 2014.)

Roku 2013 shromáždila Jarmila Klimešová své básně do pozoruhodné knížky s názvem „Ó tobě, živote: Čítanka poezie pro malé i velké čtenáře s regionálními prvky našeho malohanáckého kraje“. Věnovala ji Základní škole ve Velkých Opatovicích a každou z básní, jejichž tematika se zpravidla úzce váže ke konkrétním místům, událostem či osobám, doplnila praktickými úkoly pro práci žáků s textem. Čítanku vydalo město Velké Opatovice.