Setkání přátel Kulturních novin a beseda o demokratických médiích

Do pošty mi v minulých dnech přišla pozvánka na kongres Solidární ekonomie v praxi – příspěvky k transformaci, který se bude konat ve dnech 5.–13. září na Technické univerzitě v Berlíně. Bude věnován příkladům fungování subjektů a iniciativ na principu spolupráce, nikoli na bázi konkurence. Pozvánka mi přišla od našich přátel z německého družstevního deníku taz.die tageszeitung, který (a nejen on) o narůstajícím množství příkladů kooperativních iniciativ píše často.

Píšu o tom, poněvadž zrovna několik dní předtím jsme se na schůzce našeho širšího redakčního okruhu domluvili na tom, že 18. června uspořádáme setkání přátel Kulturních novin. Jeho osou bude přednáška a následující debata o družstevních a komunitních médiích, tedy o médiích, jejichž základem je demokratická struktura. A z nich je právě taz.die tageszeitung modelový příklad fungujícího mediálního projektu, který má i širší společenský dopad. Kromě toho jistě budeme diskutovat též i o Kulturních novinách a našem domácím kontextu.

Naše setkání je zamýšleno jako počátek neformálních setkávání, kde kromě krátké prezentace jednoho ústředního tématu půjde i o volnější debatu o aktuálních otázkách spjatých s fungováním našich novin a se společensko-politickou tematikou. A v neposlední řadě nám jde též o přátelské (sebe)poznávání komunity našich sympatizantů.

Za redakci Vás všechny srdečně zvu, těšíme se na setkání!