Odešel akademický malíř Josef Kremláček

Poslední fotografie Josefa Kremláčka, pořízená tři dny před jeho úmrtím, 19. června 2015, při besedě s malými čtenáři v Městské knihovně v Třebíči. Foto: archiv Městské knihovny v Třebíči Z volné grafické tvorby Josefa Kremláčka: Z cyklu Drobné zázraky přírody, barevná litografie, 200 x 160 mm, nedatováno.   Foto: Jan Dočekal

Nekrolog významného malíře a ilustrátora (1937–2015).

V pondělí 22. června v Třebíči náhle zemřel malíř, grafik, ilustrátor a pedagog, akademický malíř Josef Kremláček. Bylo mu 78 let.

Narodil se 5. března 1937 v Třebíči. V první polovině padesátých let studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně, oddělení propagační grafiky, v roce 1970 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, oddělení filmová grafika. V druhé polovině šedesátých let byl členem surrealistické skupiny Lacoste v Brně a členem Centre international de l’actualité fantastique et magique. Po roce 1989 byl členem Unie výtvarných umělců České republiky – Sdružení výtvarných umělců Vysočiny v Jihlavě, Sdružení Bienále Brno, České sekce IBBY Praha a surrealistické skupiny Stir up. Čtyři a půl desetiletí byl učitelem výtvarných oborů nejdříve v Lidové škole umění, následně na Základní umělecké škole v Třebíči a několik svých žáků přivedl k dalšímu uměleckému studiu.

Vytvořil mnoho imaginativních olejomaleb, koláží a volných grafických listů v technice litografie, realizoval monumentální díla trvale začleněná do architektury a věnoval se užité a propagační grafice. Nejvýznamnější bylo jeho působení v oblasti knižní grafiky orientované na ilustrační tvorbu pro děti. Nejen faktickou četností publikovaných prací, ale též pro jejich uměleckou kvalitu získal v tomto oboru renomé doma i v zahraničí. Mezi ilustrátory vstoupil koncem šedesátých let obrazovým doprovodem slavného románu Daniela Defoea Robinson Crusoe. Postupem let si vypracoval zcela osobitý výtvarný styl. Obsahuje obrazotvornost, jemnou nadsázku, alegorii i vtipnou naučnost. Je autorem ilustrací v bezmála sedmi desítkách knižních titulů pro domácí i zahraniční nakladatele. Získal nakladatelské a veletržní ceny u nás, v Bulharsku a v Rakousku. Je zastoupen v uměleckých sbírkách muzeí a galerií v České republice, Maďarsku, Bulharsku, Portugalsku, Chile, Argentině, Belgii, Francii, Itálii a Japonsku.

Uskutečnil přes sedm desítek samostatných výstav, první v roce 1966 v Malé galerii Trýbova klubu na Lékařské fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, v Třebíči měl poslední samostatnou výstavu v roce 2007 (Galerie Malovaný dům), pět výstav uskutečnil v zahraničí (Německo a Rakousko), zúčastnil se četných kolektivních výstav doma a v cizině, byl zastoupen na mnoha výstavách skupiny Stir up.

V Josefu Kremláčkovi ztrácí česká výtvarná kultura vynikajícího výtvarného umělce, který přispíval k umělecké kvalitě naší knižní kultury a významnou měrou se podílel na šíření odkazu surrealistů z doby před druhou světovou válkou a syté existenci naší přítomné surrealistické výtvarné kultury. Historik umění Arnošt Budík soudí, že: „Kremláčkovo dílo je v kontextu světového surrealistického malířství ojedinělé a zcela nepoplatné jakýmkoliv vnějším vlivům. Šťastně se v něm snoubí psychický automatismus s objektivní náhodou a s veristickou složkou nadreálných představ.“ 

V Třebíči, jejímž byl čestným občanem, strávil vyjma studentských let celý život, patřil zde k předním a respektovaným osobnostem a spoluvytvářel její kulturní atmosféru a povědomí o ní.

Nejen o vztahu k Třebíči pohovořil Josef Kremláček také v rozhovoru s Janem Dočekalem:

- KN 27/2013: Že někdo přišel pro pohled na můj bílý plnovous? O tom pochybuji