Nápis na dveře bibliotéky

Obrázek nebo fotografie#15001

Báseň Johna Langhorna věnovaná vášnivým čtenářům.

Ty, jenž chceš směle přestoupit
práh, kde jest velkých mrtvých byt,
vstup s volným, čistým duchem sem,
ne pedantův, chův otrokem!
Nech pověru vše dávno býti,
co hlupstvím trávilo tvé žití.
Co rozum nepochopí, nech,
zde myslit učit se měj spěch!
Hleď vnořiti se okem lásky
a s pílí v tyto tlusté svazky,
však slepě nevěř v každou lež,
neb autoři jsou lidé též.
Máš filosofii snad rád,
dál, tamo kyne její sad!
Má sladká Musa s tebou hráti,
rač vedle si jen vybírati!
Je náboženství péčí tvou?
Knih zhrdlo řečí šalebnou
ty hledej v dílech přírody,
sled ctnosti, věd a svobody.

Přeložil Jaroslav Vrchlický, vyšlo v antologii Moderní básníci angličtí (J. R. Vilímek, 1900).

John Langhorne (1735–1779) byl anglický básník, kněz ve Wellsu a překladatel ze staré řečtiny.