Před Oskarem i rakovina zmizí…

Obrázek nebo fotografie#15388

Pár poznámek k filmu Sicario: Nájemný vrah. A také k obchodním sdělením, která sice nejsou v prvním plánu, ale přesto působí u pozorného diváka rozpaky.

Věcí ošidnou zůstává tzv. „umístění produktu / product placement“ ve filmovém díle. Zejména když nám plácnutý produkt „plácá“ do sdělení snímku. Harald Martenstein si v deníku Der Tagesspiegel (z 13. 2. 2015) povšiml, že jakmile ve filmu Padesát odstínů šedi hrozí, že by se při erotických scénách dostal do záběru odhalený mužský úd, přijde zpravidla střih a následuje záběr na logo Audi. Hlavní poselství filmu tedy podle něj zní: Hošánci, kteří se nemohou chlubit svým pohlavním orgánem, jezdí v audině. Autor těchto řádků zas před pár lety shrnul vyznění vo(r)lovinky jménem Gympl, kde zdegenerovaní pedagogové ostentativně konzumují „mattonku“ (až tak, že ve sborovně je v rámci jedné sekvence při záběrech z různých úhlů láhev jako z udělání natočena pokaždé etiketou na kameru) takto: Nemírné popíjení minerálky Mattoni může z konzumenta učinit lidskou trosku.

Interakci mezi příběhem a propagovaným produktem zaznamená pozornější divák také u filmu Sicario: Nájemný vrah. Hlavní hrdinka, těžká to tabakistka, zde v rámci boje proti drogové mafii (!) jako policejní důstojnice mává, vyjádřeno zahuštěně, pistolkou v jedné ruce a cigárem v ruce druhé. Jako by při potírání drog rovnou vnucovala látku substituční…

Hrdélko zázračně uzdravené. Že by inhalacemi?

„Copak dělá krk?“ ptá se účastně člen meziinstitučního protidrogového týmu kolegyně. Kate Macyová odvětí, že už je to dobré. To potvrdí kamera: kůže je hladká, bez jediné modřinky. Přestože byla hrdinka o něco dříve brutálně a dlouho, až skoro ke ztrátě vědomí škrcena. (Dotyčný kolega ji bez jejího vědomí a souhlasu použil jako návnadu k odchycení mafiána.) Vysvětlení nedotčeného hrdélka je nasnadě: bylo nadvakrát „ošetřeno“ cigaretovým dýmem. Preventivně v restauraci, kde se Kate nechala sbalit padouchem, a hojivě poté, co ji kolega ze spárů zločince vysvobodil. (V „léčebné“ epizodě dominuje krabička v detailu celému plátnu. Značka je nejspíš fiktivní, barvy a design krabičky jsou nicméně povědomé i nekuřákovi.)

Kate občas nechají takříkajíc ve štychu kolegové, nikdy ale její nejlepší kamarádka, totiž cigareta. Nedivme se tedy, že bez ní Macyová dlouho nevydrží. Když má o něco později páčit použitelné informace ze zástupu mexických pracovníků, vidí, že to bude nadlouho. Takže rychle sáhne po cigaretě. Dostane se jí poučení, že musí dokouřit, než k houfu Mexičanů dojde. (Proč? Protože zaostalci se s kouřící ženou nebaví? Má snad citovaný pokyn „nabudit“ diváky k boji za emancipaci kuřaček v celosvětovém měřítku?) Kate si dá pár šluků, poté prakticky celou cigaretu odhodí. (Obchodní sdělení: I pár šluků stojí za to. Při čekání na tramvaj, na autobus, na cestě do nekuřácké restaurace!)

Přebije Oskar rakovinu?

Přeskočme k závěru filmu, kdy Kate dostala vícenásobně „nabančíno“ a navíc je poněkud v šoku, neboť viděla a slyšela, co vidět a slyšet neměla. Vzpamatovává se ve svém bytě na balkoně. Kamera sjíždí na ruce. A ty svírají hned dvě bíločervené krabičky s černým lemováním! (Obchodní sdělení: V kritických chvílích na tabáčku nešetři!)

V rámci šeptandy zaznívá při uvádění filmu Sicario: Nájemný vrah tu či onde označení „thriller roku“. Navíc se už nyní objevují spekulace, že herečka Emily Bluntová (představující „protidrogovou tabakistku“ Kate Macyovou) by mohla obdržet Oskara…

Zadáme-li dnes do internetového vyhledávače slova „marlboro man“ (v odkaze na nejznámějšího kovboje na světě, propagujícího druhdy cigarety značky Marlboro), objeví se – nejspíš hned na prvním místě – algoritmy vygenerovaná nápověda „cancer“. „Cancer“ jako „rakovina“. Jak smutné, jak odrazující! Tak to přece správný obchodník nemůže nechat! A tak po nejbližší oskarové ceremonii možná dozná virtuální realita, potažmo biosféra posunu. Lidé budou napříště zadávat do vyhledávače spíše slova „marlboro woman“. „Woman“ jako „žena“. Načež algoritmy vygenerují nápovědu „oscar“. To bude paráda! Před filmařskou trofejí – soškou Oskara – i rakovina ustoupí, vybledne, zmizí…

Sicario: Nájemný vrah (USA 2015). Režie Denis Villeneuve. Hrají Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin.