KN 2016: Prosíme o podporu a máme pro vás dárek!

Redakční kruh Kulturních novin se rozhodl připravit pro své příznivce překvapení. Projdeme úrodu roku 2015 a vybereme pro vás to nejzajímavější. Čtěte podrobnosti dále.

Kdybychom v každém vydání Kulturních novin v roce 2015 přinesli jen šest nových textů, tak by to bylo celkem zhruba tři sta článků. Ono jich ve skutečnosti bylo více a k tomu jsme od loňského roku vedle pravidelného týdenního vydání zavedli kurátorský dvouměsíčník OFF/FORMAT zaměřený na výtvarné umění.

Těch několik set textů pokrývá řadu tematických okruhů - vedle politiky jsme se zabývali problémy například z oblasti sociální, ekonomické, vzdělávací či zdravotnické. Snažíme se o nadčasové pojetí témat tak, aby se k nim čtenář mohl vracet. Významným polem, které obděláváme, je už podle názvu našeho média také kultura (recenze výstav, knih, divadelních představení, různých akcí a festivalů). Ve fejetonech a v rubrice poezie přesahujeme do aktivní literární činnosti. Kulturní noviny tedy představují svým způsobem velmi bohatou databanku, z níž některá témata s časovým odstupem vynikají a případně rezonují s dalším vývojem.

Kulturní noviny 2015 na papíře

Rozhodli jsme se proto připravit tištěný speciál Kulturních novin, který bude mozaikou nejzajímavějších textů, jež jsme publikovali v celém roce 2015, tedy ještě částečně i v prosincových vydáních. Tento speciál vysázíme a vytiskneme v lednu 2016 a zašleme členům našeho družstva. Ale pozor, nejen jim!

Tištěné Kulturní noviny 2015 zašleme jako dárek také každému, kdo od této chvíle do 15. ledna 2016 podpoří vydávání Kulturních novin v roce 2016 částkou 300 Kč a vyšší a současně do poznámky o platbě napíše svoje jméno s poštovní adresou nebo potvrdí svou platbu s údaji o poštovní adrese na e-mail: druzstvo@kulturni-noviny.cz.

Pokud budete potřebovat potvrzení o poskytnutí finančního daru pro své účetnictví, napište nám prosím tento požadavek do téhož mailu.

Vstupte s námi do roku 2016! I vy tvoříte Kulturní noviny.