Počteníčko: Jeden krátký dopis

Sídlo OSN

Literární ukázka stručná, leč navýsost aktuální. Následující dopis (těžko rozhodnout, zda autentický, či vymyšlený) cituje Ernesto Sabato ve svém románu Abaddón zhoubce.

Dopis pana Lippmanna z Eureky v Coloradu generálnímu tajemníkovi Spojených národů, otištěný v New York Times:

Vážený pane,

píši vám, abych vám oznámil své rozhodnutí vzdát se svého členství v lidském společenství. Propříště mě tedy můžete vynechat ve všech prohlášeních a debatách, které bude Vaše společnost v budoucnu organizovat.

Se srdečným pozdravem

Cornelius W. Lippmann

Ernesto Sabato: Abaddón zhoubce. Přeložila Anežka Charvátová. Host, Brno 2002.