Jana Koudelová

Bohuslav Reynek: Postava v krajině, suchá jehla, 18 x 14 cm, otisk z původní desky, 60. léta. Repro www.galerieart.cz

Ukázky z básnické sbírky Kousky ticha, která je také Tipem tohoto týdne.

Kdo

Kdo naučil vodu
blýskat si po kmenech stromů

Kdo naučil stín
zvát člověka s knížkou k usednutí

Kdo naučil vítr
pískat si na stébla trav

Kdo naučil pole ječmene
hrát si s větrem na oceán

Kdo naučil psa
se smát

Kdo naučil mráz
kreslit na okno květinové vzory

Kdo naučil čajové lístky
vonět květinami?

 

Svatá Kateřina

Čekáme na čas zření
zatímco se poslední listy
oddělují od větví
nasloucháme rannímu
větru

Ruce stromů znovu
ukazují cestu
a svatá Kateřina
nás vede ke Kristu

Černá, bílá, zelená 
Kateřina ji ovine
červenou stužkou
Ježíš pak zažehne
zlatou svíci

Všichni jsme koledníci

 

Chvála sněhu I.

Sníh zakrývá
krajinu
jako by se styděla
za obnažené boky
a paže
Stromům však sníh
odhaluje duši

 – zdali to lidé
tuší?

Stromy dobře ví
že sníh
je zimní píseň
listoví

 

Jana Koudelová se narodila v Brně, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a působila v Entomologickém ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. Je homeopatkou a lektorkou jógy, žije v Tišnově.