Počteníčko: O neposlušné dívce a jejím nápadníkovi

Tanečnice z kmene Ewe

Poučná pověst pocházející z folklóru západoafrického národa Ewe.

Byla jednou jedna neposlušná dívka a ta odmítala všechny nápadníky, které jí rodiče navrhovali. Stalo se, že potkala na tržišti krásného mladíka, kterému řekla:

„Tebe chci za muže!“

„Líbíš se mi, děvče,“ řekl ten muž, „vrať se domů a přijď zítra na tržiště, domluvíme se.“ Bai udělala, jak řekl. Schůzku nezmeškala, a když skončila nákupy, vydala se na cestu. V patách za ní její vyvolený, který najednou začal zpívat:

Vrať se domů
vrať se ke své matce
jsi neposlušné děvče!
Půjdeme-li spolu dál
skutálí se moje hlava a odpadnou mi ruce
Vrať se domů
vrať se ke své matce
jsi neposlušné děvče.

Ale Bai nedbala varování, nechtěla se vzdát krásného ženicha. Když se brzy nato ohlédla, s úžasem shledala, že ženichova hlava se opravdu skutálela na zem. Bai hořce zaplakala. Píseň zazněla ještě jednou a potom hlas řekl: „Byla jsi varována.“

Jak šli dál, od mužova trupu postupně odpadly ruce, paže, nohy…

Došli do buše a tam je obklopily šelmy, které řvaly: „To je výborné maso!“

Bai se velice bála a plakala ještě usedavěji. Už už se na ni dravá zvěř vrhla, když tu lovec, který seděl na stromě na číhané, zamířil na největší šelmu. Jakmile ji zabil, celá banda se rozprchla a s ní zmizel i muž-trup.

Zachránce dovedl dívku zpátky k rodičům, požádal o její ruku a dostal ji. Po třech měsících však Bai od svého muže odešla a utekla zpátky k rodičům. Jednou, když šla do lesa na dřevo, sežral ji lev, a to byl trest za její neposlušnost.

Věra Šťovíčková-Heroldová a Erich Herold: Africké lásky, africká manželství. A-Z servis, Praha 1995.