Ukrajinu čeká nepříjemný dialog s Poláky a Židy o glorifikaci banderovců

Jednohřivnová ukrajinská poštovní známka se Stepanem Banderou

 

Z ukrajinského tisku

„V roce 2015 ukrajinský parlament přijal dekomunizační zákony, které glorifikují OUN a UPA. To znamená, že naše vláda přebrala plnou odpovědnost za činnost těchto skupin, a to, co dělaly v celé své historii.“

Současné napětí mezi Polskem a Ukrajinou, které vyvrcholilo tím, že polský Sejm prohlásil akce Banderovců na Volyňi za genocidu (tažení OUN mělo více než sto tisíc obětí, hlavně Poláků, ale i Židů, Čechů a dalších národností regionu). Došlo k tomu poté, co Ukrajina převzala plnou odpovědnost za volyňské tažení ukrajinských nacionalistů. Tento názor vyjádřil na stránkách Kyjevského časopisu Korrespondent ukrajinský historik, vědecký pracovník Ústavu ukrajinské Národní akademie věd Vasyl Rasevič s tím, že aktualizace a nové hodnocení tématu Volyně nastalo poté, co se v Kyjevě a ve Varšavě rozhodli imortalizovat minulost na legislativní úrovni.

„Dosud zuřila tato válka hlavně na úrovni sociálních sítí. Ale v roce 2015 ukrajinský parlament přijal dekomunizační zákony, které glorifikují OUN a UPA,“ připomněl historik. „To znamená, že naše vláda přebrala plnou odpovědnost za činnost těchto skupin, a to, co dělaly v celé své historii. A to není jen boj se Sovětským svazem, ale také události v oblasti Volyně. Vzhledem k tomu, že v Polsku jsou OUN a UPA považovány za zločince, bylo i v tomto případě možné předpokládat, že z toho nic dobrého nevyplyne a vztahy mezi oběma stranami budou zablokovány.“

Autor poukazuje na to, že v ukrajinské společnosti a v Institutu národní paměti nikdy nebyla analyzována „skutečná, nikoliv pomyslná, činnost OUN a Stěpana Bandery“, což jediné by mohlo, podle jeho názoru, vést ke „smíření, nikoliv k nepřátelství“.

„V opačném případě,“ říká Rasevič, „to přinese nejen spory se sousedy, ale může to způsobit i konečný rozkol ukrajinské společnosti. Myslím, že na Ukrajině jsou dekomunizační zákony přijaty v nejednoznačné formě, která glorifikuje skutky OUN, a proto je na toto téma dialog s Poláky nemožný,“ uzavírá historik. „Kromě toho nás, pokud je mi známo, očekávají obtížná jednání s Židy, kteří již apelovali na ukrajinskou vládu, aby nepřejmenovávala ulice jmény lidí, kteří jsou spojeni s jejich pamětí holocaustu.“

článku, který vyšel v kyjevském časopise Politnavigator přeložil Tomáš Haas.

OUN – Organizace ukrajinských nacionalistů; krajně pravicová organizace založená v roce 1929 ve Vídni.

UPA – Ukrajinská povstalecká armáda; ozbrojená ruka banderovské OUN, existovala v letech 1942–1956.