Hra na zloděje růží

Sava Šumanović: Tří dívky při hře, 1940. Repro www.savasumanovic.com

Báseň srbského autora Vaska Popy.

Někdo je růžový keř 
Někteří jsou dcery krále větrů
A někteří zloději růží

Zloději růží se přikradou k růžovému keři
Jeden z nich uloupí růži
A schová si ji do srdce

Tu přiletí dcery krále větrů
Vidí tu zneuctěnou krásu
A ženou se za zloději

Jednomu po druhém jim otvírají hruď
U někoho najdou srdce
U někoho zaboha nenajdou

Otvírají zlodějům hruď
Tak dlouho dokud u jednoho neobjeví srdce
A v tom srdci uloupenou růži.

Přeložila Irena Wenigová.

Vasko Popa (1922–1991) byl srbský básník rumunské národnosti, účastník protifašistického odboje za druhé světové války, později redaktor nakladatelství Nolit a člen Srbské akademie věd a umění. Jeho tvorba, spojující vlivy surrealismu a balkánského folkloru, vyšla česky ve sbírkách Vrať mi moje hadříky a Vlčí stín.