Bosenská komunita v ČR protestuje proti nacionalizaci diplomacie Bosny a Hercegoviny

Foto Tomáš Koloc

Otevřený dopis bosenských rodáků všech národností země je určen českému ministrovi zahraničí.

Vážený pan PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr zahraničních věcí ČR

Vážený pane ministře,

dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou ve věci osoby navržené na post velvyslance Bosny a Hercegoviny v České republice, pana Ivana Šušnjara.

Pan Šušnjar je hlavním editorem internetového portálu poskok.info, významného média pro šíření šovinismu, xenofobie a národnostní nesnášenlivosti v Bosně a Hercegovině. I mimo tuto internetovou platformu používá pan Šušnjar xenofobní konstrukty a rozdmýchává směrem k veřejnosti nenávist k jinému a rozdílnému.

Politická ideologie, která pana Šušnjara na funkci velvyslance navrhla, ho chce za jeho služby a otevřené hlásání nenávisti, tedy toho, co lépe „umytým“ nacionalistům nepřísluší, odměnit pozicí velvyslance Bosny a Hercegoviny, tj. státu, ke kterému v jeho současné formě pan Šušnjar opakovaně projevil neúctu a otevřené pohrdání. Souhlas členů z ostatních dvou národností s nominací pana Šušnjara v rámci kolektivního předsednictví Bosny a Hercegoviny chápeme nikoli jako souhlas s oceněním formátu takovéto osoby, ale pouze jako legitimizační přípravu na odměňování budoucích vlastních „šušnjarů“.

Ze všech uvedených důvodů bylo začátkem tohoto roku jmenování pana Šušnjara odmítnuto ze strany Spojených států amerických, když byl nominován na pozici generálního konzula Bosny a Hercegoviny v Chicagu. Administrativa Spojených států amerických posoudila činnost a profil výše uvedené osoby a jeho jmenování generálním konzulem jednohlasně vetovala. Už jen nominaci pana Šušnjara na post velvyslance v Praze, tedy osoby, která se protiví hodnotám západního civilizačního okruhu, považujeme za hrubé pohrdání Českou republikou, její vážností a základními hodnotami, na kterých byla a je založena.

Činnost pana Šušnjara a jemu podobných osob, bez ohledu na jejich národnost a politickou příslušnost, nám velmi nepříjemně připomíná ovzduší devadesátých let s jeho mediální přípravou na válku, která způsobila nesmírnou lidskou, materiální a duševní devastaci, vyhnala nás z domovů a nastolila systém, který dovoluje, aktivně podporuje nebo v tomto případě i odměňuje nenávist.

My Českou republiku nepovažujeme pouze za náhradní domov, ale díky celkovému přijetí, kterého se nám zde dostalo, ji považujeme i za svoji adoptivní vlast. Vlastní usilovnou prací jsme se stali přínosem pro celou naši (českou) společnost, a proto bychom byli zklamáni a cítili bychom obrovský stud, kdyby nás měla osoba profilu pana Šušnjara na jakékoliv pozici reprezentovat v České republice.

Doufáme s důvěrou, že podrobně prověříte tvrzení uvedená v našem dopise a rozhodnete jediným správným způsobem: tedy neposkytnutím souhlasu k jmenování pana Ivana Šušnjara velvyslancem Bosny a Hercegoviny v České republice.

S úctou

Vaši spoluobčané původem z Bosny a Hercegoviny 

Články související s tématem: