Pravnučka

Foto Tomáš Koloc

Báseň bulharské autorky Stanky Penčevové.

Pravnučka

Kara Tanase, černý bohatýre,

Se zlatou výšivkou a černým knírem –

Jaképak jmění, talent a tak dál…

To tys mi přece všechno odkázal.

 

Kara Tanase, ty zbojníku černý!

Tvůj starý dům je dávno rozbořený,

jen hroby rodu hledí na stráně

od mrtvé vsi, tam v rodném Balkáně.

 

Jsem plavovlasá, a ne po něm černá,

však jeho jménu dodneška jsem věrná,

i jeho očím, jež tak zářily –

jen tu čerň cestou ke mně ztratily.

 

Jestli svůj hřbet před nikým neohýbám,

jestli se vždycky hrdě zpříma dívám,

jestli se před silnými neroztřesu,

jestli hněv spravedlivých v srdci nesu,

jestli i věrnost ve mně s láskou žije,

jestli má země pro mě nejdražší je –

pak vím, že tvoje černá krev to byla,

co přešla staletí a našla cíl:

horce se vlila do mých žil,

aby mi sílu navrátila…

 

Z výboru Bulharská poezie 20. století (Odeon, Praha 1983). Přeložili Jiří Havel a Jana Marková.

Stanka Penčevová (1929–2014) se narodila ve vesnici Katunište u Slivenu, vystudovala ruskou filologii a pracovala jako autorka a překladatelka pro sofijský rozhlas a několik literárních nakladatelství a časopisů. Její dílo bylo přeloženo do jedenácti jazyků včetně hindštiny.

Vojvoda Kara Tanase byl bulharský národní hrdina z doby turecké nadvlády v 18. století, který pocházel z téže vesnice jako autorka básně.

Autorka se v básni zabývá skutečností, že bulharská národní identita je tvořena i turkotatarskou složkou. Povolžští Bulhaři byli altajský národ, který se po svém doputování na Balkán během stěhování národů smísil s tamními Slovany, přijal jejich jazyk (glóssa), částečně i geny (fýlos), ale zachoval si svůj název a identitu (ethnos). Více k této problematice a použitým termínům v aktuální části etnografického eseje Sláva národů, uveřejněné v tomto čísle Kulturních novin.