Noc na Horácku

Foto Tomáš Koloc

Zimní báseň Ladislava Dvořáka ze sbírky Kainův útěk (1958).

 

Hluboká smutná a mlčenlivá

víc mrtvá nežli živá

je noc na Horácku

To bývá v zimě

Hvězdy jsou vysoko výše než jindy

Hvězdy jsou daleko daleko Bůh

V dědinách smutno

Ve sněhu zapomněl někdo stopy

a zde lidé nejsou zapomnětliví

Sněží vítr vlá a ukryje je

Víc nikdo kdo hledat přijde

nenajde je

 

Ladislav Dvořák (1920–1983), syn kováře z Krásněvsi u Velkého Meziříčí, byl básník, prozaik a překladatel. Pracoval v různých manuálních profesích, později byl redaktorem, podílel se na rozhlasovém populárně naučném cyklu Co to je, když se řekne, z místa ve Slovanské knihovně byl propuštěn po podpisu Charty 77. Je autorem básnických sbírek Vynášení smrti, Obrys bolesti a Srdeň i povídkových knih Nelidský kůň a Šavle meče. Známá je i jeho tvorba pro děti (Kam chodí slunce spat, Jak si hrají tátové, O pejskovi, který se hledá).