Theognis z Megary

Trosky agory antického města Philippi. Foto Wikimedia Commons

Ponaučení o správě obce od antického básníka s aktuální otázkou – opravdu musí takto skončit každá demokracie?

Dobrý žádnou obec až doposud nezničil, Kyrne.
   Když se však zalíbí špatným provádět zpupnost a pych,
hubí-li lid a za právo dávají nespravedlivým,
   toliko pro vlastní zisk, pro vlastní sílu a moc,
nečekej, taková obec že v klidu se udrží dlouho,
   třebas ji po dnešní den ovládá pokoj a mír,
jestliže špatní lidé si oblíbí takové věci:
   shrabovat pro sebe zisk k záhubě občanů všech.
Z toho pak vznikají vnitřní rozbroje, vraždy,
   tyrani. Kéž by náš stát nenašel záliby v tom!

 Přeložil Ferdinand Stiebitz.

Theognis z Megary žil v šestém století před naším letopočtem. V elegiích, které adresoval svému milenci (eromenovi) Kyrnovi, vyjadřoval názory tehdejší řecké aristokracie a obavy z nastupujícího demokratického řádu.