Senát ČR odmítl petici proti současné podobě exekučního systému – chystá se protestní pochod

Foto Tomáš Koloc

Ironická odpověď „senátního odborníka“ na petici ZABÍJÍ NÁS EXEKUCE požadující úpravu českého exekučního systému, a informace o protestním pochodu.

V roce 2014 jsme pod názvem Moje exekuce; jedna z milionu publikovali podrobný popis české "exekuční technologie" a její srovnání s podobnými kauzami v civilizovanějších zemích, kterou na základě vlastního exekučního příběhu napsal náš redaktor Tomáš Koloc. Stala se nejčtenějším článkem roku. V únoru a březnu 2017 jsme, v souvislosti s obnoveným zájmem o české exekuce po tragické smrti Ing. Jaroslava Janoty, informovali o tom, jak se situace českých exekucí dále vyvíjí. Článek obsahoval i petici, určenou hlavám nejvyšších ústavních orgánů republiky, které byly žádány o urychlené řešení krizové situace českého exekučního systému, jehož podoba je bezprecedentní nejen v evropském, ale i ve světovém srovnání. Autor petice Miroslav Vojáček postoupil Kulturním novinám oficiální odpověď, která mu přišla ze Senátu Parlamentu České republiky...

odpověď ze senátu

Senát Parlamentu České republiky

Ing. Jaroslav Šulc

Poradce předsedy Senátu

V Praze 2. března 2017

Čj. 2442/2017/S

Vážený pane Vojáčku,

Pan předseda Senátu mne  s ohledem na pracovní zaneprázdnění  jako svého ekonomického poradce požádal, abych neprodleně reagoval na Váš otevřený dopis "Zabíjí nás exekuce".

Pokud si prostudujete senátní agendu z minulých let včetně toho, jak který senátor hlasoval v případě toho kterého zákona týkajícího se třeba lichvy, ochrany spotřebitele a další legislativy vážící se k zadlužení českých domácností, snad dojdete k závěru, že problém, o kterém se zmiňujete, zákonodárci řeší průběžně, byť jejich konečná stanoviska se mohou lišit. Ujišťuji Vás ale, že většina senátorů celou  mimořádně složitě provázanou  problematiku zevrubně zná, byť se mohou lišit v přístupech k jejímu řešení.

Nechci jakkoliv zlehčovat případ pana Jaroslava Janoty, který skončil tragédií. Naopak  a možná je to pouze mediálně viditelná špička ledovce, protože lidí, kteří fatálně nezvládli své osobní finance a řešili to dobrovolným odchodem ze života, bude nepochybně více, jen se o nich tolik neví.

Problematikou příjmů a výdajů domácností (včetně zadlužení, exekucí apod.) se profesně zabývám mnoho desetiletí. Proto dobře vím, že celá záležitost není ani zdaleka černobílá, jak se na první pohled jeví. Rozhodně nelze paušálně říci, že všechny věřitele - včetně státu jako regulátora - je snad možné hodit do jednoho pytle těch nelidských teroristů, a naproti tomu jejich "oběti" jsou běloskvoucí dlužníci, ale i takto je možné Váš  jistě upřímně napsaný dopis  vnímat.

Ujišťuji Vás  a řada článků, které jsem na toto téma v minulosti publikoval, to dlouhodobě dosvědčuje - že jsem si velmi dobře vědom složitosti celé problematiky a stejně tak i nemožnosti řešení zkratkovitými nápady typu "zastropování dluhu, nařizování podmínek pro půjčování peněz, dluhovou amnestií" a podobně. Obávám se, že jste přehlédl, že to primárně není stát, kdo je věřitelem (až na výjimky, kdy třeba na dluhy v důsledku neplacení dodané elektřiny, generované státní firmou ČEZ, a. s.), ale soukromé společnosti jako banky, záložny, stavební spořitelny apod., většinou ovládané zahraničními finančními skupinami, které se v tržním prostředí chovají tržně. Tím chci říci, že jednostranný soucit s dlužníky, který jaksi přehlíží oprávněné požadavky a práva věřitelů, také asi moc ke konstruktivnímu řešení nepovede. Zároveň vůbec nepopírám, že praktiky, které donedávna tak často používala řada exekutorských úřadů, neměly daleko k postupům, které by slušely spíše mafii.

Chci tím jen říci, že východisko není třeba hledat jen na straně státu (ten je většinou v pozici regulátora), ale také s velké skupiny věřitelů a ještě početnějšího zástupu dlužníků. Řešení musí zohlednit příčiny většího či menšího selhání všech zúčastněných a vyvarovat se jich do budoucna. Nepochybně řešení těchto velmi složitých záležitostí mohou napomoci i dobře míněné občanské iniciativy, jako je ta Vaše, za což si dovolím Vám v závěru své odpovědi poděkovat.

S úctou (podpis)

Autor odpovědi (senátní expert)

Jaroslav Šulc (1948) je absolvent Národohospodářské fakulty VŠE. V 90. letech působil v soukromém sektoru nejdříve jako ekonomický publicista (časopis ČESKOSLOVENSKÝ PROFIT) a poté jako ekonomický ředitel největšího českého penzijního fondu (dnešní AXA, a.s.). Jeho dopis zveřejňujeme v původní podobě bez gramatických a stylistických úprav.

Protestní pochod

Autor petice Miroslav Vojáček informuje, že 28. dubna od 15 hodin se uskuteční protestní pochod Prahou od stanice tramvaje Pohořelec, který povede na Hradčanské náměstí (k sídlu hlavy státu), odtud na Malostranské náměstí (sídlo Parlamentu ČR) a Klárov před sídlo Senátu ČR a zakončí se symbolicky na náměstí Jana Palacha, před jeho pamětní deskou. Ty z vás, kterým není exekuční situace v našem státě lhostejná, chtějí pořadatelé požádat o šíření informace o pochodu, popřípadě o pomoc při organizaci a zajištění celé akce.

Kontakt:

E-mail: info@mirekvojacek.cz

Facebook: @mlcicivetsina

Dosavadní články Kulturních novin na téma českého exekučního systému:

Podrobný rozbor jednoho exemplárního případu české exekuce a srovnání se zahraničním exekučním systémem (Tomáš Koloc). 

Úvaha o fenoménu dluhové amnestie (Jiří Hlavenka). 

Komplexní analýza současného českého exekučního a dlužního systému a petice proti současné podobě českého exekučního systému (Marek Řezanka,Tomáš Koloc, Miroslav Vojáček).

Rozhovor s kolegou Ing. Jaroslava Janoty o důvodech jeho tragické smrti (Tomáš Koloc).

Nové stránky věnované českým exekucím, včetně aktuálních podrobných čísel a map probíhajících exekucí v jednotlivých správních celcích.