Dorota Walczak-Delanois

Pablo Picasso: Kytara, 1920. Repro WikiArt

Verše současné polské básnířky, žijící a působící nyní v Bruselu, v překladu Libora Martinka, který napsal i biografickou poznámku.

Pohled

Poznáváme se ve tmě.
Krajina pro naše ruce
přesladce rozprostřená.


Tango

Moje dlaň dlouze
zadržuje a zrychluje

tvůj dech.


Vstupenka

To je tvůj úsměv
při odvážné otázce:

Můžu?


Isolda

Magický nápoj
nebo jiná věc, která ji ospravedlní.

Je to důležité, když milujeme
bez rozmýšlení?


Picasso

Stát se kytarou z krve a kostí, nebýt zátiším.
Nebeskou hudbou tě tišit.


Na druhé straně

Ospale
jako Alenka si hraji se zrcadlem,

existujeme totiž tak tělesně

a naopak.

Mnohost rozměrů
- to je teprve úkol!


Šála

Halím tě do vlasů,
aby ses neprochladl…


Houbička

Ještě jednou mě stiskni
- zůstane jen tvá vůně…


Rukavička

Existuje, aby si poradila
s tvou teplotou.


Slunečnice

Otáčí se za tebou
celá moje hlava,
každý lístek těla a myšlenek.


Krajka

Koketérie tvých spuštěných řas.


Tetování

Kladeš mi na rameno věčný polibek.


Souostroví

Barevné skvrny kolem panenek,
pihy na tvářích

a nejvíce bezbranné
palce u nohou.


Jiřiny

Rostou pyšné
zelenou nadějí…


Smíření

Svěží vůně mýdla
na mně a na tobě.
Na naší kůži.


Teleskop

Jestli chceš vidět více,
natáhni paže.


Kniha

Čtu tě a čtu.

Ve všech jazycích
a na všechny strany.


Šálek kávy

Černý, sladký, silný nápoj
- tvá pára stoupá k mým ústům.


Matematika

Nekonečnost možností.

Pět smyslů, dvě srdce

a jenom jedno tělo…


Sníh

Sníh na tvých vlasech
nechce se roztopit.

To nevadí - je jako mořská a rozpustilá pěna
na těžké noci Charónova moře.


Let

Netušila jsem, že dokážu… tak vysoko…

Stačí jen doširoka a odhodlaně
vztáhnout paže
k tobě.


Čas

Byl včera - bude dnes,
ale teď se s Tebou jenom na jednu chvíli
zastavil.


Šestý smysl

Teď. Nejsi
ani v mých prvních pěti básních,
ani v mé pěsti.

Jsi v šestém smyslu.

Přeložil Libor Martinek

Dorota Walczak-Delanois se narodila 21. 10. 1968 v Poznani, kde vystudovala polonistiku na Univerzitě Adama Mickiewicze. V roce 1997 obhájila doktorát na téma polské avantgardní poezie. Přednášela na UAM v Poznani a na Univerzitě Charlese de Gaulla v Lille. V současnosti přednáší na Svobodné univerzitě v Bruselu polštinu, translatologii, dějiny polské kultury a dějiny Polska. Publikovala v řadě časopisů v Polsku a v zahraničí (Arkusz, Czas Kultury, Kultura, Patrimoine littéraire, Poezia Dzisiaj, Polonistyka, Poznaňská polonistická studia, Slavica Gandensia aj.). Je autorkou knihy "Jiná tvář avantgardy. O meziválečné poezii Jana Brzękowského, Jalu Kurka a Adama Ważyka" (Poznaň, 2001). Věnuje se také malířství; překlady pocházejí ze sbírky Rozmysły - Pensuelles (Warszawa 2004), kterou si autorka sama ilustrovala akvarely.