Počteníčko: Dvě hodiny

Foto Tomáš Koloc

Vladimír Neff o tom, co dokáží způsobit skladatel, pianista a klavír

Máte to pěkný klimprkastl, jemnostpaničko, jen co je pravda, řekl pak uznale, a přistoupiv ke klavíru, odklopil víko klávesnice a posadil se. Položil svůj klobouk před sebe a chvíli se na něj nepřátelsky díval; nelíbil se mu tam asi, jeho přítomnost na desce piana mu připadala nepatřičná, a maličko podumav, dal si jej k Hanině nemalému podivení na hlavu a začal váhavě, trhaně, tiše hrát, nakrucuje hlavu a přikláněje ke klávesám ucho, jako by se mu něco nelíbilo nebo jako by špatně slyšel. Ještě řekni, že mám špatný klavír, myslila si Hana, nadmíru zaražena svérázným muzikantovým počínáním; koho nám to, probůh, Náprstek poslal, vždyť se neumí chovat, a ani pianista to není valný.

Sotva domyslila, strhla se na klavíru znenadání bouře. Podivný Hanin učitel rozvlnil klaviaturu dunivým úprkem širokých arpeggií, vášnivým a temným, který se valil jakoby z černých hlubin, tu burácel, tu umlkal, vystřídáván drásavě teskným zpěvem vedlejšího motivu, tu znovu vybuchoval, hrozil a stupňoval se v šílený cval. Pianistova tvář zůstala vážná, bez hnutí a přísná, jeho široko rozsazené oči, mezi nimiž se hloubily dvě hluboké svislé vrásky, byly upřeny, jako by se dívaly do not, rovně vpřed, k oknu, za nímž viselo chmurné lednové nebe.

– To složil Beethoven, jemnostpaní, řekl Haně. – Či vlastně Beethoven to nesložil, to za něj složil sám Pánbůh. – Hned vzápětí, zdálo se, na její přítomnost zapomněl a hrál a hrál, a ona, ohromena, neboť nikdy takovou hru neslyšela a dosud nevěděla, co všechno klavír dovede, tiše si sedla k vychládajícím kachlovým kamnům – potřebovala přiložit, ale nebylo lze – a zadívala se na rozložitou linii pianistových zad a na jeho okloboučenou hlavu, nasazenou na vrtivém špalíčkovitém krku. Bylo třeba zajít do kuchyně, myslila si, dohlédnout na Terezku, a modistka na mě čeká, a látku na záclony jsem chtěla koupit, ale to všechno počká, ještě pět minut ho nechám hrát a pak mu řeknu, že musím odejít. Ale když pět minut uplynulo, Hana se nemohla odhodlat k tomu, aby přerušila tichou, usměvavě zamyšlenou melodii, kterou právě hrál jakoby na uklidněnou po předchozí kosmické vichřici – nemohla se k tomu odhodlat, tím spíš ne, že si řekla: K čemu? Nic se nestane, nezajdu-li za Terezkou, nepůjdu-li k modistce, nekoupím-li látku na záclony, právě tak, jako by se nic nestalo, kdybych nebyla na světě. Měla jsem umřít tenkrát v noci, kdy se Tongrácz se mnou loučil, odejít za ním do světa, z něhož pochází tato hudba. – Budu stále s tebou jako tvůj stín, vzpomněla si na jeho poslední slova, a viděla jasně před sebou jeho rozplývající se tvář, utkanou z měsíčního světla, a bylo jí do pláče lítostí a studem nad vlastní zbytečností, nad zmarnělostí své existence, nad svým předstíráním něčeho, co není, manželské lásky, zájmů společenských a sociálních, životního poslání.

Když se Born po dvou hodinách vrátil z obchodu domů, seděla Hana pořád ještě u kamen, teď nadobro už vychladlých, a Dvořák, tvrdý klobouk na hlavě, byl dosud u klavíru, a klavír zpíval a hřměl pod jeho pod jeho pracujícíma rukama. Ale najednou, asi uznamenav, že někdo nový vstoupil do pokoje, vstal a sklopil víko. – Tak to by, snad jemnostpaní, prozatím stačilo.

Z knihy Vladimíra Neffa Císařské fialky (Československý spisovatel, Praha 1969).

O autorově bornovské a nedobylovské pentalogii autorův syn Ondřej Neff v KN 25/2016