Radost být uměním

Malba Diega Rivery, Revitalizace Artamonov-Klyuykov. Foto autor, 2017

Sochy v ulicích pošesté. Nápadným rysem letošní přehlídky je na jedné straně neokázalost vystavených děl, ba až nenápadnost, na druhé straně sázka na ochotu zapojit se, účastnit se, spoluprožít.

"Nikdy jsem netušil, že si budu uvádět v životopise, že jsem byl umění," prohlásil Petr. Můj student se na několik letních dní stal aktérem sochařského projektu Oldřicha Moryse Balvan: V ulicích a parcích města Brna libovolně kutálel stopadesátikilový kámen a na dotazy kolemjdoucích směl odpovídat slovy "Je to moje práce". Mobilní výtvarný objekt je tak každý den na jiném místě a vedle své bohaté intertextuální symboliky naplňuje nejzřetelněji titul výstavní akce Sochy v ulicích.

Letošní šestý ročník mezinárodní přehlídky v Brně, kurátorovaný Tomášem Knoflíčkem a Liborem Novotným, je nápadný tím, že narušuje tradiční divácké obhlížení trojrozměrných plastik na vyhrazeném místě a nabízí aktivní spoluúčast na estetickém zážitku. Ne že budeme všichni kutálet balvan - nicméně s vystavenými díly musíme vstoupit do aktivní mentální interakce. Dnešní trend ideového a předmětného sdílení od kol, aut, bytů, zahrad, receptů, návodů a nápadů přes vlastní fotografie či videa po sdílení názorů, pozorování a osobních prožitků se zde nabízí jako nástroj recepce v uměleckém provozu.

Všech třináct děl je sice vybaveno názvem a komentářem, divák však musí vyvinout, podobně jako při vystopování Sysifa, potřebnou aktivitu, aby na něj dílo promluvilo. Nesmí se ale leknout, když na něj dílo vybafne (zvuková instalace Z čista jasna dýchajících protiatomových krytů pod Petrovem od Christofa Zwienera), když ho dílo mate (displej Shromažďování času), že dílu v dané chvíli nerozumí (ne všechny komentáře jsou opravdu návodné) nebo že socha je vlastně parodií (v Zářiči Pavla Karouse dominuje balkónový gril jako aluze na Sputnik z odstraněného sousoší Komunisté…).

Nápadným rysem letošní přehlídky je na jedné straně neokázalost vystavených děl, ba až nenápadnost, na druhé straně sázka na ochotu zapojit se, účastnit se, spoluprožít. Protihluková kabina Absolutní ticho neexistuje Jána Gašparoviče je temná jeskyňka, kdo vstoupí, odfiltruje zvuky velkoměsta. Model gyroskopického simulátoru přetížení Pavla Sterece roztáčí divák sám (Radost z přetížení). Vyboulená dlažba uprostřed Římského náměstí je rozverná intervence Martina Kochana do veřejného prostoru: Otok, na který nutno vyšplhat. Helmut Smits shromáždil časové údaje, které celý den sbírali pomocníci mezi lidmi v ulicích Brna s otázkou "Kolik je podle vás nyní hodin?" Tyto subjektivní časy se nyní promítají na displeji objektu Shromažďování času, ale nedoporučuji se jimi řídit.

Nápadná tendence k žánrovému míšení se projevila také v projektu Julie Grybośové a Barbory Zentkové No Disc s podtitulem "zvuková událost". Transkripcí fieldrecordingové nahrávky řeky Svitavy pod obřanským mlýnem vznikla partitura pro neopakovatelnou "sochu tady a teď". Tato čtyřhodinová performance v prázdném kancelářském domě na Pohořelci vznikla jako souzvuk pětadvaceti nástrojů v oddělených místnostech a bez dirigenta se jednotlivé party pod okny slévaly v kakofonickou skladbu pro naslouchající diváky.

Divák, návštěvník, účastník letošního ročníku Brno Art Open s goethovským podtitulem Dichtung und Wahrheit (Básnictví a pravda) by měl přistoupit i na to, že není v jeho moci zmocnit se každého díla vlastním, osobním dotekem a bezprostředním prožitkem. Časovost, dočasnost, pomíjivost uměleckého zážitku a jedinečnost setkání s uměleckým dílem je představena jako hodnota vědomě relativní. Vnímavý divák může svou reflexi relativity a pomíjivosti zobecnit a dovést až k relativizaci umění, tvorby a světa vůbec. Anebo musí pohotově zachytit momentku a záznam nasdílet co nejvíce přátelům. - Podělím se s Vámi tedy o fotografii údajně zrekonstruovaného fragmentu původní malby Diega Rivery z r. 1955 na stěně někdejšího klubu v suterénu dnešního Domu umění. V současném depozitáři, na místě veřejnosti nepřístupném, přivedli legendu k životu Alexey Klyujkov a Vasil Artamonov.

Sochy v ulicích. Dichtung und Wahrheit. Veřejná prostranství města Brna, 7. 6. - 27. 8. 2017.